Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2014

wickedgamee
Na tym polega tajemnica, której nigdy nie zdołamy pojąć. Nie sposób wyjaśnić dlaczego serce postanowiło pokochać tego, kogo pokochało.
— Tony Parsons

December 14 2014

wickedgamee
Nigdy więcej nie daj się oswoić.
— konwalia.soup.io
Reposted fromkonwalia konwalia viasentymentalna sentymentalna

December 13 2014

wickedgamee
Co jest gorsze? Nowe, potwornie bolesne rany czy stare rany, które powinny były wygoić się już dawno temu? Może stare rany nas czegoś uczą. Przypominają nam, gdzie byliśmy i co mamy za sobą. Uczą nas, czego unikać w przyszłości. Tak chcemy myśleć. Ale wcale tak nie jest. Niektóre błędy musimy powtórzyć wiele razy.
— M. Grey, Grey's Anatomy
Reposted fromzyta zyta viagreys-anatomy greys-anatomy

November 03 2014

wickedgamee
wickedgamee
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin vianieuciekaj nieuciekaj

October 29 2014

wickedgamee
Reposted frombeatkazz beatkazz vianieuciekaj nieuciekaj
wickedgamee
7967 c440
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianieuciekaj nieuciekaj
wickedgamee
Reposted fromunforgiving unforgiving vianieuciekaj nieuciekaj

October 27 2014

wickedgamee
Reposted fromkonwalia konwalia vianieuciekaj nieuciekaj

October 13 2014

wickedgamee
Chodź pod kołdrę, schowamy się przed całym światem.
Reposted fromautunno autunno viagoraca-czekolada goraca-czekolada
wickedgamee
Całym sercem pokochaj Tego, który się cały oddał z miłości Tobie.
— św. Klara
wickedgamee
9268 cf66 500
proste
I miss what I’ve never had.
— Six word story
Reposted fromdeviate deviate viagoraca-czekolada goraca-czekolada
wickedgamee
wickedgamee
wickedgamee
Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd.
— Les Amours Imaginaires
Reposted fromperfectsense perfectsense vianieuciekaj nieuciekaj
wickedgamee

"Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać."

Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa vianieuciekaj nieuciekaj
wickedgamee
Tylko pamiętaj: jeśli to nie szalona, namiętna, niezwykła miłość, to szkoda na to czasu. Zbyt wiele jest w życiu rzeczy byle jakich, by miłość miała też taka być...
Reposted fromxalchemic xalchemic viasentymentalna sentymentalna
wickedgamee

October 06 2014

wickedgamee
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl